Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Belgen willen ook levenseindekliniek

Na Nederland gaan nu ook in België stemmen op voor de oprichting van een levenseindekliniek. De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging en een professor palliatieve geneeskunde uit Brussel zeggen vandaag in De Morgen dat er ook in België te veel ernstig zieke patiënten zijn die hun doodswens niet in vervulling zien gaan.

In Nederland kwam deze week een hevige discussie op gang toen de Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde aankondigde volgend jaar een levenseindekliniek te willen beginnen. Daar zouden lichamelijk ongeneeslijk zieken, chronisch psychiatrische patiënten en vroeg dementerenden terecht kunnen die bij hun eigen arts geen euthanasie kunnen krijgen, maar daar wel voor in aanmerking komen.

In België speelt eenzelfde probleem, stelt Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, in De Morgen. Hij zegt dat er in zijn land veel rust- en ziekenhuizen zijn waar artsen moeten gehoorzamen aan de beleidslijn van de instelling, die euthanasie soms verbiedt:

“Dat leidt tot discriminatie. Want wat doe je met patiënten die hun vraag niet vervuld zien, maar die nergens anders terechtkunnen omdat de medische zorg te technisch is om naar huis te kunnen gaan, of omdat er geen thuis meer is?”

Distelmans bepleit het stopzetten van subsidies aan instellingen die de Belgische euthanasiewet niet willen uitvoeren en ziet geen bezwaren tegen een levenseindekliniek in België. Hij stelt voor om de euthanasiewet in zijn land, die volgens hem in het algemeen “goed functioneert”, uit te breiden en ook wilsonbekwamen en minderjarigen recht op euthanasie te geven.

Ook de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging ziet wel wat in de komst van een Belgische levenseindekliniek. Een woordvoerder zegt in De Morgen:

“Er moet ook een oplossing komen voor mensen die nergens terechtkunnen. Een goed uitgebouwde, professionele en warme levenseindekliniek kan een oplossing bieden.”