Wilders zorgt voor groei politieke partijen

Mede dankzij Geert Wilders neemt het ledental van politieke partijen weer toe. Nu is 2,6 procent van de Nederlanders lid, zoals dat ook in de jaren negentig het geval was.

„Je ziet in 2010 met name D66 en GroenLinks leden winnen”, zegt Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). „En juist die partijen hebben via hun leiders Pechtold en Halsema duidelijk stelling genomen tegen Wilders.”

Grote winnaar is GroenLinks, dat met ruim 6.000 leden groeide tot 27.500. D66 kreeg er 3.000 leden bij, tot 21.600. In totaal nam volgens het DNPP het aantal leden van een politieke partij toe met 12.000 (4 procent) tot 320.000. Die stijging had nog groter kunnen zijn als het mogelijk zou zijn om lid van de PVV te worden.

De afgelopen twintig jaar is het ledenaantal van partijen flink gedaald. „Met name ten tijde van de Paarse coalitie. De oude vijanden PvdA en VVD gingen toen met elkaar samenwerken en de politieke conflicten bleven uit. Politiek werd een soort beheer van het land”, aldus Voerman. Dat leidde tot passiviteit bij de kiezers.

De aanslagen in 2001 in de VS, de opkomst van Pim Fortuyn en de discussie over de multiculturele samenleving hebben de verhoudingen volgens Voerman op scherp gezet. „Met de islam en de immigratie zijn er weer nieuwe tegenstellingen gekomen. Sinds de eeuwwisseling zie je de ledentallen weer stijgen.” Internationaal gezien zit Nederland qua ledenaantallen in de achterhoede.