Uitspraak van Hof wijzigt Europees asielbeleid

Europese landen mogen asielzoekers van buiten Europa niet zomaar terugsturen naar Griekenland, als zij via dit land de Europese Unie binnen zijn gekomen. Griekenland maakt zich schuldig aan schending van mensenrechten in zijn asielprocedure, zo oordeelde het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg vanochtend.

De uitspraak maakt volgens deskundigen aanpassing van het Europese asielbeleid noodzakelijk. Ook heeft het Hof verdere uitzettingen van asielzoekers naar Griekenland geblokkeerd. In Nederland wachten ongeveer 1.900 asielzoekers op uitzetting naar Griekenland. In september bevroor het Hof de uitzettingen, in afwachting van het oordeel van vandaag.

Het Hof stelt dat Griekenland het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heeft geschonden door een Afghaanse asielzoeker „onmenselijk” te behandelen tijdens zijn detentie. Ook kreeg hij geen mogelijkheid bezwaar te maken tegen zijn behandeling.

Het Hof stelde de Afghaanse asielzoeker in het gelijk die in 2009 via Griekenland in België terechtkwam en daar asiel aanvroeg. Dat land weigerde het asielverzoek en verwees de Afghaan naar de Griekse autoriteiten, op basis van de zogenaamde Dublin-verordening. Volgens deze verordening is het EU-land waar de vreemdeling als eerst binnenkomt verantwoordelijk voor asielaanvragen.

Maar nu het Hof verdere uitzettingen naar Griekenland heeft verboden, komt de Dublin-verordening onder druk te staan. „Deze regeling kan zo niet worden gehandhaafd”, zegt Flip Schüller, vreemdelingenadvocaat bij Böhler advocaten in Amsterdam. „Dit soort regels werkt niet als Europa niet kan voorkomen dat er in sommige lidstaten mensonwaardige omstandigheden heersen.” Het Hof veroordeelde ook België, omdat het de Afghaan naar Griekenland stuurde ondanks de problemen met het asielbeleid daar.

De afgelopen jaren lag Griekenland, waar veel asielzoekers aankomen, onder vuur van politici en mensenrechtenorganisaties vanwege het gebrekkige asielbeleid. De kans dat Griekenland een eerste verzoek tot asiel inwilligt is nihil. Toestanden in opvangcentra gelden als erbarmelijk.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken De Maizière zei gisteren dat zijn land een jaar lang geen vluchtelingen zal terugsturen naar Griekenland. Hij was ongewoon hard over de manier waarop vluchtelingen in Griekse opvangkampen behandeld worden. „Dat is niet in overeenstemming met de mensenrechtenstandaard die wij in de EU met elkaar hebben afgesproken.”