Stukje Terschelling in hospitaal Leeuwarden

Een stukje Terschellings grondgebied in het Leeuwarder ziekenhuis MCL. Dat moet ervoor zorgen dat daar geboren eilander baby’s toch ‘Terschelling’ als geboorteplaats in hun paspoort krijgen.

Die suggestie deed burgemeester Jurrit Visser aan zijn Leeuwarder ambtgenoot Ferd Crone. Huisartsen op Terschelling weigeren sinds dit jaar thuisbevallingen te doen. Zwangere vrouwen moeten daardoor naar ziekenhuizen in Leeuwarden of Sneek. Op Terschelling vinden ze het jammer dat er voortaan geen „echte” Terschellingers meer geboren worden. Visser wil met Crone uitzoeken of een „grenscorrectie” wettelijk mogelijk is.

Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen helpt hem uit de droom. „Een leuk idee, maar onuitvoerbaar. Een aparte Terschellinger gang in het ziekenhuis is juridisch moeilijk. Als er amok wordt gemaakt is de burgemeester van Terschelling er bevoegd om de openbare orde te herstellen. Dat kan niet. En als de Leeuwarder burgemeester optreedt namens Terschelling, is het een schijnconstructie. Allemaal onuitvoerbaar.”