Nieuw overleg van Korea's

De Verenigde Staten hebben China gewaarschuwd dat het Noord-Korea meer moet intomen. Anders zien de Amerikanen zich genoopt meer militair materieel naar de regio te sturen om zich te beschermen tegen mogelijke Noord-Koreaanse agressie.

Dit meldt The New York Times vandaag. Volgens de krant heeft president Barack Obama zijn Chinese collega Hu Jintao, op het ogenblik in de VS op bezoek, vorige maand al gewaarschuwd. Tijdens een diner op het Witte Huis met Hu op dinsdag herhaalde hij die waarschuwing.

Intussen heeft de Zuid-Koreaanse regering een uitnodiging van Noord-Korea aanvaard voor nieuw overleg op hoog niveau. Het zou al volgende maand kunnen plaatshebben.

Deze toenadering volgt op maanden van wederzijdse spanningen. Seoul stelt dat Noord-Korea in maart vorig jaar een Zuid-Koreaans marineschip tot zinken bracht, waarbij 46 opvarenden om het leven kwamen. Pyongyang ontkent dit. Daarnaast voerden de Noord-Koreanen in november beschietingen uit op een eilandje voor de Zuid-Koreaanse kust. Ook zijn Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten bezorgd over de groeiende Noord-Koreaanse kernbewapening.

Zuid-Korea stond erop dat de aanval op het marineschip en de beschieting van het eilandje op de agenda van het overleg zouden komen en het bewind in Pyongyang heeft daarmee ingestemd. Niet duidelijk is of ook de Noord-Koreaanse kernbewapening ter sprake kan komen bij het overleg. Het Zuid-Koreaanse ministerie van hereniging opperde dat de nucleaire kwestie mogelijk in apart overleg aan bod kon komen.

Mogelijk leidt het nieuwe bilaterale overleg tussen de beide Korea’s ook tot een hervatting van het internationale overleg over de Noord-Koreaanse ontwapening in ruil voor financiële steun voor de al jaren in moeilijkheden verkerende Noord-Koreaanse economie. Sinds 2009 ligt dit internationale overleg stil, toen Noord-Korea boos wegliep. Kort daarna liet het bewind een nieuwe kernproef uitvoeren.

Volgens een anonieme functionaris, die door de New York Times werd aangehaald, had de waarschuwing van Obama bij Hu al daadwerkelijk geleid tot meer druk op Noord-Korea. Die zou tot meer inschikkelijkheid hebben geleid bij Pyongyang om serieuze besprekingen met Seoul te beginnen. (AP, Reuters)