Mozart geen Oostenrijker

In een recensie met de kop ‘Erotiek was de grote gemene deler’ (Boeken, 14-1-2011) schrijft Emanuel Overbeeke dat na de Anschluss in 1938 het feit dat Mozart een Oostenrijker was geen probleem meer vormde voor de nazi’s. Maar Mozart was geen Oostenrijker, althans niet van geboorte. Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) werd geboren in Salzburg en stierf in Wenen. Het Salzburgerland (de stad en omgeving) maakte zich in de Middeleeuwen steeds meer los van Beieren en verkreeg in 1328 zelfstandigheid. Het werd sinds die tijd geregeerd door een prins-aartsbisschop. Omringende landen probeerden zich wel te bemoeien met de keuze van deze prins-aartsbisschop, maar in feite was het land zelfstandig. Dat duurde tot 1803. Daarna werd het bij Oostenrijk, vervolgens bij Beieren en ten slotte definitief bij Oostenrijk gevoegd.Mozart was dus een Salzburger en geen Oostenrijker. In 2003 is er nog ruzie geweest omdat bij de keuze van de grootste Duitser aller tijden ook op Mozart kon worden gestemd. Die ruzie was niet nodig.

Albert J.F. Koopmans, Den Haag

    • Albert J.F. Koopmans