Inspectie bezoekt alle 40 vastgebonden patiënten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) begint volgende week een spoedonderzoek naar de toestand van veertig verstandelijk gehandicapte patiënten die in zorginstellingen worden vastgebonden. De inspectie wil in enkele weken al die patiënten bezoeken.

Dat heeft een woordvoerder van de inspectie laten weten. De veertig patiënten verkeren in ongeveer dezelfde positie als Brandon van Ingen (18), die gedurende drie jaar een groot deel van de dag is vastgebonden met een tuigje in zorginstelling ’s Heeren Loo in Ermelo.

De IGZ zegt met deze spoedinspectie zo snel mogelijk te willen uitzoeken hoe die veertig patiënten eraan toe zijn en of hun instellingen er alles aan hebben gedaan om hun positie te verbeteren. De inspectie wijst erop dat instellingen alleen in uiterste noodgevallen patiënten mogen vastbinden. Dat staat in een convenant tussen de inspectie en de zorginstellingen dat op 1 januari dit jaar van kracht werd.

Nu heeft de IGZ geen zicht op de situatie waarin deze veertig patiënten verkeren. „Tot woensdag wisten we niet eens dat het om dit aantal gaat, mensen die net als Brandon aan een muur vastgebonden zitten”, aldus de woordvoerder.

De IGZ vindt dat een patiënt alleen aan een muur vastgeketend mag worden als er een kans is dat hij zichzelf of een ander verwondt. De inspectie zal bij haar bezoeken kijken of het wel noodzakelijk is dat patiënten vastzitten en of de instellingen voor hun besluit advies hebben gevraagd aan in- en externe deskundigen. Ook onderzoekt de inspectie of zorginstellingen alles hebben geprobeerd om vastbinden te voorkomen. Verder wil de IGZ nagaan of er regelmatig overleg is binnen de instelling om de situatie van de patiënt te verbeteren. De inspectie weet niet hoeveel weken ze nodig heeft voor de bezoeken.

De IGZ laat weten dat ’s Heeren Loo nooit in negatieve zin is opgevallen. „We hebben de indruk dat ’s Heeren Loo steeds heeft geprobeerd om te kijken hoe ze de situatie van Brandon konden verbeteren. Bekend is dat ze speciaal voor hem een bungalow hebben gebouwd die vijf ton kostte. De instelling had elke week overleg in teamverband over Brandon. En elke maand kwam een breder team bij elkaar.”

    • Frits Baltesen