Hof: asielzoekers niet terugsturen naar Griekenland

Europese landen mogen asielzoekers van buiten Europa niet zomaar terugsturen naar Griekenland, als zij via dit land de EU binnen zijn gekomen. Griekenland maakt  zich schuldig aan schending van  mensenrechten in zijn asielprocedure, zo oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg vanochtend.

De uitspraak maakt volgens deskundigen aanpassing van het Europese asielbeleid noodzakelijk, schrijft NRC vandaag. Ook heeft het Hof verdere uitzettingen van asielzoekers naar Griekenland geblokkeerd. In Nederland wachten ongeveer 1.900 asielzoekers op uitzetting naar Griekenland. In september bevroor het Hof de uitzettingen, in afwachting van het oordeel van vandaag.

Griekenland schuldig aan schending mensenrechten
Het Hof stelt dat Griekenland het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens  (EVRM) heeft geschonden door een Afghaanse asielzoeker “onmenselijk” te behandelen tijdens zijn detentie. Ook kreeg hij geen mogelijkheid bezwaar te maken tegen zijn behandeling.

Veroordeling België
Het Hof veroordeelde ook België,  omdat het de Afghaan naar Griekenland stuurde ondanks de problemen met het asielbeleid daar.

Lees meer over de zaak in de digitale editie van NRC Handelsblad.