Alsof cum laude nog wat voorstelt

Onderwijsinstellingen krijgen per student en per diploma een bepaald bedrag. Het loont dus om zoveel mogelijk studenten op te leiden. Dit sluit helemaal aan bij het overheidsbeleid van de afgelopen tien jaar om 50 procent van de bevolking hoger opgeleid te hebben. Om de kwaliteit te waarborgen zijn er sectorraden en een accreditatieorgaan ingesteld. Op deze manier worden opleidingen met elkaar vergeleken en een minimale kwaliteit geborgd. Het loont (financieel) niet om een opleiding aan te bieden die ver boven deze basiskwaliteit uitsteekt.

Studenten maken dagelijks mee wat de gevolgen van dit beleid zijn. Er is een systeem ontstaan waarbij presteren nauwelijks loont. Je kunt proberen cum laude af te studeren, maar of dat nou een prestatie is bij een minimumkwaliteitsniveau?

Henno van Horssen

Student land en watermanagement aan de Hogeschool Van Hall- Larenstein

    • Henno van Horssen
    • Student Land