Vierdaagse werkweek

Vierdaagse werkweek breekt door in VS

– Het Amerikaanse automobielconcern Chrysler heeft gisteren een akkoord bereikt met de vakbond United Autoworkers over een nieuw arbeidscontract van drie jaar. Voor het eerst bij zulk een groot bedrijf is in de c.a.o. bepaald dat werknemers en werkgevers de mogelijkheid zullen onderzoeken van een vierdaagse werkweek van tien uur per dag.

Een veertig-urige werkweek dus als voorheen, terwijl het gemiddelde aantal werkuren per week in de Verenigde Staten al op 37,3 staat. Een deel van de directie heeft al laten weten dat zij voelen voor het vier-dagenplan, omdat op die manier het absenteïsme op maandagen en vrijdagen kan worden bestreden, minder los personeel voor die dagen in dienst genomen hoeft te worden en het euvel van slechte kwaliteit van de auto’s die op maandagen en vrijdagen zijn gemaakt, bestreden kan worden.

Met de instemming van Chrysler ern de United Autoworkers om de vierdaagse werkweek te bespreken heeft de beweging die voor zo’n werkweek ijvert en die tot nu toe een bijna ondergronds bestaan leidde in het Amerikaanse bedrijfsleven, voor het eerst officiële erkenning gevonden.

Tot nu toe kennen slechts enkele kleine en middelgrote bedrijven de vierdaagse werkweek. [..]

Ofschoon er van de zijde van theoretische economen wel bezwaren tegen de “vierdaagse” beweging zijn, meet de bekende econoom Samuelson dat extra vrije tijd een vorm is van extra inkomen. De vakverenigingen, zo meent hij, verzetten zich wel tegen te lange dagen en zij streven naar een minder uren tellende werkweek. Maar zij kunnen zich op den duur niet aan de ontwikkelingen onttrekken.