Verbazing over levenseindekliniek

Een kliniek waar mensen worden geholpen hun leven te beëindigen. Als het aan de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) ligt, komt die volgend jaar „in een rustige omgeving buiten de stad”. Het plan leidt tot Kamervragen van het CDA en kritische reacties in de medische wereld.

Met name kankerpatiënten, alzheimerpatiënten en psychiatrische patiënten hebben interesse voor de levenseindekliniek, blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek van de NVVE. Directeur Petra de Jong rekent op zo’n duizend verzoeken per jaar, vooral van kankerpatiënten wier euthanasieverzoek niet ingewilligd werd. „Verbazingwekkend”, vindt KWF kankerbestrijding. Volgens een woordvoerder weigeren artsen slechts in een fractie van alle euthanasieaanvragen van kankerpatiënten medewerking te verlenen. „De diagnose is doorgaans kraakhelder. Voor kankerpatiënten is het geen issue.”

De opnametijd in de kliniek is drie dagen. In de periode daarvoor worden patiënten gescreend en bekijken medewerkers of er geen alternatieven zijn voor hun doodswens. Samenwerking met ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices is volgens de NVVE van belang.

Artsenorganisatie KNMG vindt het initiatief „onwenselijk” en spreekt van „tunnelvisie”. Margreeth Smilde (CDA) gaat Kamervragen stellen. Zij vreest dat „onvoldoende naar alternatieven wordt gekeken”.

Een plek waar iedereen mag komen sterven: pagina 5

Kliniek niet nodig: pagina 8