Urker windmolenparken

Het geplande windmolenpark bij Urk gaat niet 5 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik leveren, zoals K. van ’t Land denkt (opinie, 13 januari). Het zal nog veel minder zijn: ca. 1,5 procent van het elektriciteitsverbruik – ofwel circa 0,3 procent van het totale energiegebruik. Een windturbine levert gemiddeld maar 25 à 30 procent van het officiële, ‘geïnstalleerde’ vermogen. Hoe nuttig windturbines ook mogen zijn, we moeten hun bijdrage wel in het juiste perspectief zien.

Prof. Dr. L.J.F. Hermans

Auteur van de Energie Survival Gids, Leiden

    • Auteur van de Energie Survival Gids
    • Prof. Dr. L.J.F. Hermans