'Twitterverbod' in Lagerhuis

Britse Lagerhuisleden mogen niet meer twitteren op het werk. Labour-parlementariër Kevin Brennan klaagde gisteren over twee collega’s die via Twitter commentaar leverden op een debat: „Kunnen ze dat niet doen in deze ruimte, zodat anderen er weer op kunnen reageren?” Vicevoorzitter Hoyle gaf hem daarin gelijk en vroeg iedereen ermee te stoppen. De Nederlandse Kamervoorzitter Verbeet heeft zo’n oproep al enkele malen gedaan. (NRC)