Spoken en disco taboe in educatief jeugdboek

Kinderboekenschrijvers mogen als ze in opdracht werken van een educatieve uitgeverij niet schrijven over ‘discutabele theorieën’ zoals de evolutie, horoscopen, waarzeggen en magie. Die onderwerpen liggen gevoelig op protestants-christelijke scholen. Aantasting van het ouderlijk gezag is ook taboe als thema. Tovenarij, spoken en kabouters: liever niet. Het homohuwelijk ligt ook gevoelig. En kermis, carnaval, circus en disco mogen in educatieve kinderboeken „niet verheerlijkt” worden.

Kinderboekenschrijfster Anna van Praag was „verbijsterd” toen ze deze lijst met taboeonderwerpen van een educatieve uitgeverij toegezonden kreeg. „Dit zijn thema’s waar ik juist over schrijf. De bescherming van kinderen slaat door. Er worden hier grenzen gesteld aan de fantasie. Dat stuit mij zeer tegen de borst.”

Van Praag wil niet zeggen van welke uitgeverij de lijst komt. „Het gaat mij erom te laten zien dat er censuur wordt gepleegd op de denkwereld van kinderen. Een heleboel onderwerpen worden taboe verklaard omdat protestants-christelijke scholen er moeite mee hebben.”

Ze besloot met de lijst naar buiten te treden toen ze hoorde dat haar laatste boek, Nooit meer lief, in de ban was gedaan op een christelijke website, samen met de boeken van een aantal collega’s. Op de site van de stichting Bijbel en Onderwijs verscheen vorige week een artikel waarin wordt gewaarschuwd tegen de „verloedering” in de jeugdliteratuur.

Als voorbeeld wordt het boek De zuurtjes van schrijver Jaap Robben en illustrator Benjamin Leroy beschreven. „In dit boek heerst de duisternis”, staat op de website. Niet alleen gaat het over twee broers die elkaar en hun omgeving het leven zuur maken, ook wordt in het verhaal het lichaam van de vader opgegraven uit de tuin. „Het is een satanisch boek”, stelt de schrijver van het artikel, die volgens de stichting een bezorgde moeder is die zelf lesgeeft op een school.

Op de website wordt docenten gevraagd om hun leerlingen af te raden op dit boek te stemmen als ze meedoen aan de kinderjury voor de Kinderboekenweek.

Schrijver Jaap Robben zegt dat hij eerst moest lachen om het artikel. „Maar vanochtend las ik een citaat van een woordvoerder van de stichting Bijbel en Onderwijs. Die zei: als we deze boeken toelaten, moeten we ook pedofilie toestaan, omdat er geen verschil is tussen denken en doen. Toen schrok ik me rot. Ik zeg toch ook niet dat kinderen de Bijbel niet mogen lezen omdat er de meest gruwelijke dingen in gebeuren?”