Kredietwaardige Rabobank betaalt hoge rente

De Rabobank plaatste deze week als eerste een nieuwe hybride obligatie bij beleggers. Door het grotere risico is de rente hoog.

Geen Spaanse, Portugese of Griekse toestanden bij Rabobank. Waar deze landen bibberen als ze zich op de internationale kapitaalmarkten begeven, is Rabobank veel zekerder van haar zaak.

Deze week haalde de bank 1 tot 2 miljard euro op via een obligatie-emissie. Er was echter genoeg belangstelling geweest, vooral uit Azië, om voor 7 tot 8 miljard euro op te halen. Dat is het verschil tussen een land dat het vertrouwen van de markt heeft verloren en de enige commerciële bank ter wereld met een AAA-rating, de ultieme stempel van kredietwaardigheid.

Opmerkelijker is het soort obligatie dat de Rabobank gebruikte. Het betrof een zogenoemde hybride lening. De lening is in eerste instantie een gewone obligatie met een vaste rente, in dit geval 8,3 procent. Maar als Rabobank getroffen wordt door een crisis en het kernkapitaal onder 8 procent zakt, worden de obligaties afgewaardeerd. Momenteel bedraagt het kernkapitaal van Rabobank circa 13 procent. Het gevolg is dat de bank de obligaties niet hoeft terug te betalen in geval van nood, waardoor de kapitaalspositie weer verbetert. Obligatiehouders kunnen dus verliezen lijden als de bank in moeilijkheden komt.

Het Basels Comité van Banktoezichthouders kondigde vorige week strengere regels aan voor hybride obligaties. Tot voorkort waren banken die dit soort leningen uitgaven niet verplicht de obligatiehouders te korten. Het mocht wel, maar hoefde niet. Volgens het Basels Comité moeten alle banken vanaf 2013 bij hybride leningen een systeem hebben dat er voor zorgt dat obligatiehouders meebetalen als een bank gevaarlijk weinig kernkapitaal heeft.

Tijdens de financiële crisis verkozen veel banken die hybride-leningen hadden uitgegeven om hun obligatiehouders geen pijn te doen. Vervolgens waren de banken genoodzaakt miljarden aan staatssteun te vragen.

De nieuwe lening van Rabobank is de eerste die voldoet aan de nieuwe eisen van het Basels Comité. Maar de bank loopt internationaal al langer voorop met vernieuwende vormen van financiering. In maart experimenteerde Rabobank met een minder vergaande vorm van leningen die ook de bezitters van de obligaties zou treffen. Rabobank haalde 1,25 miljard euro op via obligaties met een looptijd van tien jaar. Mocht het kernkapitaal van de bank onder 7 procent zakken, dan zouden obligatiehouders 75 procent van de waarde van hun schuldpapier verliezen.

Het voordeel voor banken is dat zij de hybrideleningen onmiddellijk tot hun kernkapitaal kunnen rekenen. Het nadeel is dat het relatief duur is voor banken. Rabobank betaalt op de huidige lening 8,3 procent. Ter vergelijking, op een gewone tienjaars-lening die Rabobank vorig jaar plaatste, betaalde de bank 4,3 procent. Het renteverschil komt doordat obligatiehouders best bereid zijn mogelijke verliezen op te vangen, maar hier wel op voorhand voor gecompenseerd willen worden.

Banken die niet de gekoesterde AAA-rating hebben, en waar beleggers de kans op problemen hoger zullen inschatten, zullen nog meer moeten betalen om hybride leningen te kunnen plaatsen.

    • Melle Garschagen