Katholieke glossy over Máxima en Siebelink

Priester Antoine Bodar heeft zijn naam geleend aan een eenmalige glossy over de Rooms-Katholieke Kerk. Het is hoog tijd voor wat hoop en blijmoedigheid.

Cover van het tijdschrift Antoine
Cover van het tijdschrift Antoine

„Een bemoedigend beeld te geven van de Kerk, de Ecclesia Romana, op grond van haar erfgoed en haar nog te vererven goed van heden – beide met een blik op de toekomst.” Dat beoogt de deze week verschenen Antoine, „de enige echte katholieke glossy”.

Eerder bracht uitgeverij Boekencentrum eenmalige glossy’s uit over kerkhervormer Calvijn en Arminius, aartsvader van de Remonstranten. Dit keer staat er een nog levende priester op de omslag, die zelf de redactie van de glossy had.

In een persoonlijk essay, zeg maar preek, mag Antoine Bodar nog wel verwijzen naar zijn naamgever, de Egyptische monnik Antonius de Woestijnvader, maar die zou het in de losse verkoop toch minder doen. Gerry van der List (Elsevier) constateert terecht dat het juist de tegendraadse en kleurrijke figuren zijn die journalistiek interessant zijn. Zeker als ze ook nog goed uit hun woorden kunnen komen. Dat hebben ze ook bij Boekencentrum goed begrepen.

Naast het essay bevat het blad een verslag van de wandeling die Elma Drayer (Vrij Nederland en Trouw) met Bodar maakte door Rome en een portret van de gerestaureerde Sint-Jan in Den Bosch, waar Bodar korte tijd als priester werkzaam was. Maar verder vooral algemene artikelen, over Máxima als katholieke prinses, het geloof van Herman Finkers, een gesprek met drie jonge priesters, met zuster Anima (40), generaal-overste van de Blauwe Zusters plus een katholiek recept van Marjoleine de Vos. Het beste stuk is een interview met schrijver Jan Siebelink, die een parallel ziet tussen het bevindelijk geloof van zijn vader en de eenvoud van het monnikenleven.

Antoine, Boekencentrum € 6,95. 84 blz.

    • Herman Amelink