Invloed Twitter op het politieke debat is ongepast

Politici geven in een debat soms al hun mening op Twitter, terwijl hun opponent nog aan het spreken is. Dat beïnvloedt het debat op een ongewenste manier, vindt Salima Belhaj. Haar oproep aan politici: doe het niet.

In de Tweede Kamer heeft voorzitter Gerdi Verbeet de strijd aangebonden met twitterende politici. Het leidt af, vindt Verbeet. Ook in de gemeenteraad van Rotterdam ervaar ik overlast door Twitter, maar om een andere reden: dat getwitter beïnvloedt het debat.

Ik zal een voorbeeld geven. Een gemeenteraadslid verstuurde tijdens een debat een tweet over een uitspraak van een ander raadslid, tot mijn ergernis en ontsteltenis. Hier was tijdens een debat immers sprake van een interventie op Twitter, in plaats van in de raad.

Zo wordt het ingewikkeld om recht te doen aan elkaars mening. Een interventie op Twitter is immers niet zichtbaar voor degene die op dat moment spreekt. Nog erger is het als politici het commentaar van Twitter weer gebruiken in een debat. Hiermee zetten ze niet-twitterende politici op achterstand.

Zoals bij vele nieuwe middelen kost het tijd om de waarde, de mogelijkheden en de beperkingen te ontdekken van Twitter. Zo was het ook bij de komst van internet, het e-mailverkeer, de mobiele telefoon, sms et cetera.

Ik vind dat de waarde van het politieke debat moet worden gewaarborgd. Dat debat speelt zich af in een raadszaal, met volksvertegenwoordigers die de eed of de gelofte hebben afgelegd. Raadsleden zijn verkozen om en plein public met elkaar van gedachten te wisselen. Ze pleiten ten overstaan van andere politici voor oplossingen van problemen.

In een politiek debat is sprake van een eerste en een tweede termijn. In de eerste doet een politicus een poging om de anderen te overtuigen van zijn standpunt. In de tweede trekt hij zijn conclusies, na alle anderen te hebben gehoord.

In de praktijk hebben de meeste fracties hun standpunt dan al bepaald, maar formeel dient alles te zijn gehoord alvorens conclusies worden getrokken. Soms gebeurt het dat standpunten nog veranderen. Nog meer van belang is dat andere volksvertegenwoordigers het recht hebben om open en transparant vragen te stellen of om dat wat iemand zegt te bestrijden. Zo kan iedereen zich vertegenwoordigd voelen door de vraag van een andere volksvertegenwoordiger .

De ‘twitterversatie’ van het debat werkt ondermijnend voor de rol en de verantwoordelijkheid die een volksvertegenwoordiger heeft gekregen. Een politicus heeft macht en invloed gekregen om in het politieke debat te reageren op zijn opponent, face to face.

Het fysiek tegenover elkaar staan heeft een grotere betekenis dan het in dezelfde ruimte zijn. Elkaar aankijken, aanspreken en publiekelijk terechtwijzen blijft van essentieel belang om open en eerlijk meningen uit te wisselen. Deze debatten, bijvoorbeeld in de gemeenteraad van Rotterdam, zijn te volgen via de publieke tribune of via internet en toegankelijk voor iedereen.

Het is goed dat burgers op Twitter laten weten wat ze vinden van het debat. Dit confronteert politici direct met de meningen van het volk. De vraag is of ook politici dit zouden moeten willen doen.

Salima Belhaj is voorzitter van de D66-fractie in de gemeenteraad van Rotterdam.

    • Salima Belhaj