Een hoofddoekverbod moet in de schoolgids

Het katholieke Don Bosco College in Volendam blijft de islamitische leerlinge Imane Massan verbieden een hoofddoek te dragen. Het negeert daarmee het advies van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Die vindt dat sprake is van discriminatie en wil dragen van de hoofddoek toestaan. Vier vragen over het hoofddoekverbod op scholen.

1Mag een school zomaar hoofddoeken verbieden?

Een leerling verbieden een hoofddoek, kruisje of keppeltje te dragen mag niet „zomaar”, blijkt uit de Wet gelijke behandeling. Voor scholen op bijzondere grondslag, religie bijvoorbeeld, geldt een uitzondering. De school moet dan wel kunnen aantonen dat zo’n verbod nodig is om de identiteit van de school te beschermen. Dat beleid moet de leerlingen duidelijk zijn, zo wil de CGB. Het verbod moet bijvoorbeeld in de schoolgids staan. Bij het Don Bosco College was dat niet zo; daarom oordeelde de commissie negatief.

Bovendien stelde de school aanvankelijk dat Massan haar hoofddoek niet op mocht omdat petten en mutsen ook verboden waren. Pas later beriep het college zich op bescherming van de eigen identiteit.

2 Redt dit verbod de identiteit van het Don Bosco echt?

Ja, zegt rector Gerard Dekkers, deze zaak raakt ons bestaansrecht. Het Don Bosco is al 25 jaar een katholieke school. Als je hoofddoekjes toestaat, vindt hij, kun je de school wel opheffen. De rector acht zich gesteund door ouders, leerkrachten en schoolbestuur.

Overigens is iedereen, met elke geloofsovertuiging, welkom op het Don Bosco. Van Dekkers mag je alles geloven, maar uiterlijke kernmerken van die overtuiging, anders dan de katholieke, zijn binnen school ongewenst.

3Hoe oordeelde de CGB in vergelijkbare zaken?

De commissie behandelde de afgelopen tien jaar vijf zaken over hoofddoekjes op scholen op bijzondere grondslag. Viermaal kreeg de school gelijk, alleen het Don Bosco dus niet. Drie scholen kregen gelijk omdat ze een overtuigend beroep deden op identiteitsbescherming. De vierde zaak betrof een katholieke basisschool, ook in Volendam trouwens, waarvoor een ouder juist een expliciete uitspraak vroeg om er wél hoofddoekjes te mogen dragen. De school stond het al toe, uit „humanitaire overwegingen”; het ging namelijk om islamitische vluchtelingen, voor wie veiligheid en geborgenheid belangrijk zijn. De Commissie Gelijke Behandeling sprak zich er positief over uit.

4Wordt Imane Massan nu van school gestuurd?

Imane is vanmorgen zonder hoofddoek op school verschenen. Rector Dekker ziet daarom geen reden haar van school te sturen. Ook de verhoudingen lijken goed; hij zag haar vanmorgen in de aula zitten, zonder hoofddoek, en ze hebben nog even naar elkaar gezwaaid.

Het is onduidelijk of de familie van Massan een rechtszaak wil beginnen. Dit is de enige manier om het dragen van een hoofddoek nu af te dwingen. Voorlopig is het rustig op het Don Bosco College. De schoolgids wordt aangepast.