Een bedelbrief? Kom liever met een actieplan

Ik ben geschrokken van de brief van Pieter Winsemius aan Mark Rutte. Dat ook hij zijn toevlucht neemt tot een bedelbrief die riekt naar chantage! Natuurlijk moet er worden bezuinigd en dus ook op de natuur, maar Winsemius heeft de unieke kans laten voorbijgaan om, met zijn gezag op dit gebied, de natuursector, de natuurbescherming en de particuliere terreinbeheerders, inclusief de boeren, op te roepen om deze bezuinigingen om te zetten in een eigen actieplan en eindelijk die ziekelijke afhankelijkheid van overheidsfinanciering te doorbreken. Dat is een invalshoek de VVD waardig.

Mr.Ir. Ferdinand Rauwenhoff

Oud-bestuurslid Natuurmonumenten en particulier natuurbeheerder