De Hedwigepolder moet worden ontpolderd

Illustratie Pavel Constantin

Het was een prima oproep van Pieter Winsemius aan Mark Rutte (opinie, 14 januari). Het is alleen jammer dat hij op het eind blijk geeft van een ernstig gebrek aan kennis over het noodzakelijke natuurherstel van de Westerschelde. De Westerschelde is een internationaal zeer belangrijk natuurgebied, een uniek open estuarium. Door verdiepingen en indijkingen verkeert het in een deplorabele toestand. De Westerschelde heeft ruimte nodig voor herstel. Daarom is het ontpolderen van de Hedwigepolder noodzakelijk, net zoals de Zuiderburen dat doen in de ernaast gelegen Prosperpolder.

Winsemius had het rapport van zijn partijgenoot Nijpels moeten lezen. Nijpels komt klip en klaar tot de conclusie dat voor de ontpoldering van de Hedwige geen alternatief bestaat.

Kees de Pater

Hoofd communicatie Vogelbescherming Nederland