correcties & aanvullingen

Gewoon schoonmaken

In de column van Renkse de Greef van gisteren (Dit lijkt wel gesopt!, pagina 2) wordt melding gemaakt van het promotieonderzoek van Sjoukje Botman. In de column werd ze per abuis Sjoukje Botma genoemd.