Aan de EHS zijn al concessies gedaan

Evenmin als Nico de Haan (opinie, 12 januari) ondervindt onze vereniging weinig steun van de grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten om zich actiever te verzetten tegen de afbraak van het natuurbeleid.

In het appèl van Nico de Haan ontbreekt evenwel een belangrijk argument – dat het gedoe over het dichtdraaien van de geldkraan voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verdoezelt dat van natuur- en landschapzijde al veel eerder een zeer substantiële concessie is gedaan aan de omvang van de EHS.

De EHS omvat ongeveer de helft van de gebieden die indertijd waren gekwalificeerd om te worden begrensd tot de EHS. Deze reductie berustte op louter politieke gronden, waarbij als doekje voor het bloeden een latere aanvulling werd toegezegd. De natuur- en milieuorganisaties zijn hiermee behoorlijk om de tuin geleid, omdat die toezegging nooit gestand is gedaan. Van de overgebleven 50 procent dreigt nu 20 procent niet te worden uitgevoerd. Waar van eenieder in de huidige economische omstandigheden een stap terug mag worden verwacht, kan juist de (rest-)EHS hier met recht een uitzondering op vormen. Die stappen terug zijn al gezet.

Het valt de natuur- en milieuwereld te verwijten dat men de afgelopen 15 jaar alle aandacht heeft geschonken aan de realisatie van de rest-EHS, maar daarbij de andere, nog niet begrensde helft van EHS uit het oog verloren heeft.

De oproep van Nico de Haan tot een meer actiegerichte houding van Natuurmonumenten richten wij daarom graag aan de gehele natuur-en milieubeweging.

Adriaan van Abeelen

Het Groene Hart Brabant

    • Adriaan van Abeelen
    • het Groene Hart Brabant