Zijlstra: hoger onderwijs kan staf behouden

Veel universiteiten en hogescholen hebben voldoende financiële reserves om tijdelijk bezuinigingen op het hoger onderwijs te kunnen opvangen. Daardoor hoeven ze geen personeel te ontslaan.

Dat zei staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs VVD) vanmiddag tijdens een spoeddebat over de plannen van het kabinet om te bezuinigen op hoger onderwijs. Instellingen worden vanaf komend collegejaar 3.000 euro gekort voor iedere student die meer dan een jaar studievertraging oploopt. Deze maatregel moet, samen met de boete van 3.000 euro die iedere trage student zelf moet betalen, jaarlijks 370 miljoen euro opleveren. Volgens de instellingen gaat dit leiden tot duizenden ontslagen.

Die reactie noemde Zijlstra „over the top”. Wel erkende hij dat de meeste investeringen in het hoger onderwijs in de kabinetsplannen tot 2014 op zich laten wachten en dat universiteiten en hogescholen daardoor de komende jaren met een krimpend budget worden geconfronteerd.

Zijlstra: „Het is niet het vooropgezette doel van deze regering om onderwijsinstellingen op hun reserves te laten interen, maar het is een keuze die bestuurders kunnen maken. Het lijkt mij niet vanzelfsprekend dat men begint met het bezuinigen op de staf. Er zijn andere opties: universiteiten en hogescholen kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om niet langer alle opleidingen op alle instellingen aan te bieden.”

Tijdens het debat spraken de oppositiepartijen van een „monsterbezuiniging” die een „slagveld” aanricht. Ze probeerden met name de VVD te verleiden tot een toezegging over het vervroegen van de geplande investeringen in het hoger onderwijs. Daartoe was de partij niet bereid. Tweede Kamerlid Lucas (VVD): „Ik heb nog geen goede plannen gezien van de universiteiten en hogescholen.”

De vergadering werd korte tijd onderbroken omdat studenten op de publieke tribune luidkeels hun afkeuring over het kabinetsbeleid lieten blijken.