Zelfmoord met 5 pct terugdringen lukt niet

Aantal zelfmoorden steeg in twee jaar met 13 procent. De minister wil af van streefcijfers.

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) laat het streven van haar voorganger los om het aantal zelfmoorden jaarlijks met 5 procent te verminderen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze ‘voorlopige streefnorm’ is in 2008 ingesteld door toenmalig minister Klink (CDA). Schippers vindt die nu te ambitieus. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal zelfmoorden de afgelopen twee jaar met in totaal 13 procent gestegen. Schippers: „Ik deel de ambitie om het aantal suïcides terug te dringen uiteraard, maar streefcijfers moeten ook realistisch zijn, temeer nu het voorlopige streefcijfer voor de tweede keer niet is gehaald.”

In 2009 pleegden 1.524 mensen zelfmoord, 6 procent meer dan het jaar ervoor. Tweederde is man, eenderde vrouw. Van degenen die voor zelfdoding kozen, waren er 52 jonger dan 20 jaar (tegen 34 in 2008).

Schippers betreurt de stijging, schrijft ze. Tegelijk tekent ze daarbij aan dat de afgelopen vijftien jaar het aantal zelfmoorden vrij stabiel was, rond de 1.500 per jaar.

Ze gaat onderzoeken of andere Europese landen streefcijfers hebben en of die zin hebben. Mogelijk komt de minister na die vergelijking alsnog met een definitief streefcijfer.

Schippers meldt ook dat ze verder gaat met maatregelen die zelfdoding op het spoor kunnen voorkomen. Spoorbeheerder ProRail treft volgens haar maatregelen op ‘risicolocaties’, zoals spooroverwegen nabij psychiatrische instellingen. (NRC)