Waarom werkgelegenheid achterblijft bij economisch herstel

De Amerikaanse economie trekt weer aan, maar het werkloosheidspercentage blijft ongekend hoog. The New York Times liet deskundigen schrijven over de oorzaken.

Tyler Cowen, hoogleraar economie aan de George Mason University, wijt het trage banenherstel aan de efficiëntieslag die bedrijven maken in een economische crisis. “De bedrijfseigenaar ziet in dat hij hetzelfde kan met minder personeel”, doceert Cowen.

Geld creëert nauwelijks banen

Dat inzicht zorgt er voor dat acties van de overheid, zoals een fiscale stimulans, niet het gewenste effect sorteren. Ondertussen wordt het huidige personeel volop benut. “De werknemer die het kantoor veegde wordt opeens waardevol als er nieuwe orders binnenkomen en hij de goederen moet verzenden.”

De werkloosheid zal volgens Cowen pas dalen als bedrijven niet alleen meer omzet draaien, maar ook fysiek groeien. Dat er geld is om mensen aan te nemen betekent dus niet dat er mensen aangenomen worden. De vacature moet een economische waarde vertegenwoordigen, meent de professor.

Kostenbesparende techniek

Laura Tyson, lid van president Obama’s adviesraad voor economisch herstel, wijst erop dat tijdens de crisis vooral jonge, laaggeschoolde mensen zijn ontslagen. Deze werklozen hebben weinig carrierekansen en krijgen dus moeilijker een baan. Bovendien zijn reïntegratieprojecten vooral gericht op mensen die reeds gekwalificeerd zijn.

Mark Thoma, hoogleraar economie aan de Universiteit van Oregon, maakt onderscheid tussen de economie en het vertrouwen in de economie. Werkgevers zouden zich pas willen commiteren aan nieuwe werknemers als ze geloven dat het economisch herstel daadwerkelijk leidt tot een stabiele markt. Daarbij gebruiken bedrijven de crisis om kostenbesparende techniek te implementeren. De banen die over worden genomen door automaten komen niet meer terug.