Slaapfeestje in House of Lords

Discussies over het nut van Facebook, bordspelletjes, worstenbroodjes en thee, en opgemaakte kampeerbedden. Het lijkt wel een slaapfeestje in het Britse House of Lords.

Sinds maandagmiddag debatteert het Hogerhuis over een nieuwe kieswet, en de Lords gaan pas uiteen als er overeenstemming is bereikt. De wet moet voor half februari zijn gepasseerd zodat er in mei, tegelijk met lokale verkiezingen, een referendum over kan worden gehouden.

Maar Labour frustreerde snelle beraadslaging door tachtig amendementen in te dienen, waarvan er tot vanochtend slechts acht waren behandeld. De partij, die geen meerderheid heeft in het Hogerhuis, is niet tegen hervorming van de kieswet of het referendum hierover, maar wel tegen de plannen om het aantal parlementsleden met vijftig terug te brengen tot 600. Dus moeten de grenzen van kiesdistricten opnieuw worden getrokken, waardoor de bewoners van Isle of Wight opeens bij Hampshire horen, en inwoners van Cornwall bij Devon.

Dat vindt Labour onwerkbaar in een land met een nauwe band tussen kiezer en gekozene, waar parlementsleden in de eerste plaats hun kiesdistrict vertegenwoordigen.

Door de wet te vertragen, hoopt Labour op uitstel. En van uitstel komt afstel, is het idee.