'Russen ook schuld aan ramp'

Russische luchtverkeersleiders hebben vorig jaar wel degelijk bijgedragen aan de vliegramp met de Poolse president Lech Kaczynski, door niet tijdig te waarschuwen voor koersafwijkingen. Dit blijkt uit een tot nu toe onbekende transcriptie van in de verkeerstoren van Smolensk opgenomen gesprekken. Warschau openbaarde die gisteren in reactie op een vorige week in Moskou gepubliceerd rapport over de ramp, waarin de verantwoordelijkheid bij Polen wordt gelegd.

De Poolse regering erkent dat de piloten die op 10 april 2010 in dichte mist in Smolensk wilden landen grove fouten hebben gemaakt, maar vindt het onacceptabel dat Russische onderzoekers naar de ramp de rol van de verkeerstoren tot nu toe hebben genegeerd.

Uit de nieuwe informatie blijkt dat de Russen in de laatste fase van de vlucht niet precies wisten op welke hoogte de Polen vlogen, maar hen niettemin vertelden dat ze op koers lagen. Volgens Warschau kan dit duiden op problemen met de door de verkeerstoren gebruikte apparatuur. Veel Russische luchthavens beschikken over sterk verouderde apparatuur. Warschau eist hierover opheldering.

Ook blijkt dat de Russische verkeersleider tegen een landing was, gezien het weer, maar van hogerhand onder druk stond om het vliegtuig hoe dan ook te laten landen. Sluiting van het vliegveld zou een diplomatieke rel tussen Polen en Rusland hebben veroorzaakt.

Warschau komt in februari met een eigen rapport, dat volgens minister Jerzy Miller van Binnenlandse Zaken mogelijk nog veel pijnlijker is voor Polen dan de in Moskou gepubliceerde versie.