Correcties & Aanvullingen

Leo van de Voort

In een vraaggesprek, Ongeschikt voor een bestuursfunctie (11 december, pagina 16), zegt Leo van de Voort dat hij begin 2004 is opgestapt als bestuurder van detacheringsbedrijf Flex Group omdat hij vond dat de oprichters/directeuren „de middelen van de onderneming, gegeven de omstandigheden niet integer aanwendden”. Een van de oprichters van Flex stelt in een reactie dat hiervan geen sprake kan zijn. Uit een vaststellingsovereenkomst die hij heeft laten zien, blijkt dat Flex de arbeidsovereenkomst met Van de Voort heeft opgezegd omdat deze tijdens zijn dienstverband al werkzaamheden zou hebben verricht voor Joep van den Nieuwenhuyzen. Van de Voort is een van de medeverdachten in de zaak die is aangespannen tegen Van den Nieuwenhuyzen wegens faillissementsfraude en valsheid in geschrifte.

Jakob Bartelds

In Sleutelen aan de genen van piepers en penen (12 januari, pagina 16) wordt akkerbouwer Jacob Bartelds opgevoerd. Hij heet Jakob Bartelds.

30-plussers in mbo

In het bericht Aantal 30-plussers in mbo met eenderde gestegen (12 januari, pagina 4) staat dat minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) 170.000 euro wil bezuinigen door de bekostiging van mbo-opleidingen voor 30-plussers stop te zetten. Dat moet 170 miljoen euro zijn.