Belgische minister onderzoekt machtsmisbruik Apple via iPad

De Belgische minister van Economie Vincent van Quickenborne laat onderzoeken of Apple zich schuldig maakt aan machtsmisbruik. Uitgevers, waaronder NRC Media, mogen niet langer een abonnementsvorm aanbieden waarbij de krant ook op iPad te lezen is. Quickenborne heeft de Belgische mededingingsautoriteiten gevraagd te bekijken of Apple hiermee in zijn recht staat.

Wanneer uitgevers hun producten niet langer via eigen kanalen, maar slechts via iTunes mogen verkopen, wordt een schijn gewekt van machtsmisbruik, zegt de minister in een persbericht. “De uitgevers moeten daarbij ook het beheer van de klantengegevens en de betaling grotendeels uit handen geven”, stelt de minister.

Quickenborne is bang dat het beleid van Apple grote gevolgen zal hebben voor uitgeverijen. Apple vangt volgens hem nu al 30 procent van de verkoop van losse uitgaven via iTunes. Het zou dan ook dat percentage over de abonnementsuitgaven verrekenen. “Aangezien een iPad-abonnement vaak kosteloos aangeboden wordt bij de aankoop van een gewoon ‘papieren’ abonnement, kan die vergoeding van 30 procent ook enorme gevolgen hebben voor de rentabiliteit van de sector.” Ook zouden uitgevers het contact met hun abonnees kunnen te verliezen als de abonnementen via Apple lopen.

    • Jules Seegers