Banken ondergaan strengere stresstest

Banken in Europa zullen opnieuw en strenger worden getest op hun kwetsbaarheid voor financiële schokken.

Voor de Europese banken komt een nieuwe testronde. Die stresstest zal strenger en uitgebreider zijn.

Dat hebben de Europese ministers van Financiën gisteren bekendgemaakt na afloop van hun beraad in Brussel.

Van de 91 getoetste banken kwamen er 7 vorig jaar niet door de toets. Direct na de publicatie van de testresultaten groeide de kritiek. Niet zozeer op de banken, maar op de toezichthouders. De tests die het Committee of European Banking Supervisors (CEBS, Europese comité van banktoezichthouders) uitvoerde, waren volgens critici niet uniform en niet transparant. En de gehanteerde scenario’s waren te mild.

Binnen vijf maanden kregen de critici gelijk. Twee grote Ierse banken, Bank of Ireland en Allied Irish Banks, kwamen in de problemen ondanks een positieve testresultaten.

De nieuwe stresstest zal strenger en uitgebreider zijn. De European Banking Authority zal de nieuwe test coördineren onder toezicht van de Europese Centrale Bank. Regeringen en toezichthouders willen ermee nagaan of de banken inmiddels tegen een flinke negatieve schok kunnen. Bij een stresstest moeten banken een hypothetisch scenario doorrekenen om vast te stellen of zij uit dat scenario voortvloeiende verliezen kunnen dragen.

Vorig jaar ontstond ophef over de test omdat lang onduidelijk bleef aan welke omstandigheden de banken werden blootgesteld. Uiteindelijk bleken bepaalde risico’s niet te zijn gewogen. Onder meer het gevaar dat zwakke eurolanden zouden omvallen – en de consequenties daarvan voor individuele banken – werd niet in de toets opgenomen. Nu moeten die risico’s wel worden doorgerekend.

„We moeten absoluut voorkomen wat ons vorig jaar is overkomen”, zei de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, gisteren na afloop van het beraad. „Wij zijn voor een strengere test, met meer deelnemers.” Hij wil het aantal van 91 te testen banken uitbreiden, maar daarover hebben de ministers nog geen overeenstemming bereikt.

Ook zijn Nederlandse collega Jan Kees de Jager wil „strengere en transparantere tests”. In Nederland worden, volgens De Jager, in elk geval ING, Rabobank, SNS en ABN Amro aan een nieuwe test onderworpen. De vier banken vertegenwoordigen circa 75 procent van de Nederlandse bancaire markt en hebben de test vorig jaar goed doorstaan.