Zelfmoorden verminderen lukt niet

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) laat het streven van haar voorganger los om het aantal zelfmoorden jaarlijks met 5 procent te verminderen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze ‘voorlopige streefnorm’ is in 208 ingesteld door toenmalig minister Klink (CDA). Schippers vindt die nu te ambitieus. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal zelfmoorden de afgelopen twee jaar met in totaal 13 procent gestegen.

Schippers meldt de Kamer nu: „Ik deel de ambitie om het aantal suïcides terug te dringen uiteraard, maar streefcijfers moeten ook realistisch zijn, temeer nu het voorlopige streefcijfer voor de tweede keer niet is gehaald.”

In 2009 pleegden 1.524 mensen zelfmoord, 6 procent meer dan het jaar ervoor. Tweederde is man, eenderde vrouw. Van degenen die voor zelfdoding kozen, waren er 52 jonger dan 20 jaar (tegen 34 in 2008).

Schippers betreurt de stijging, schrijft ze. Tegelijk tekent ze daarbij aan dat de afgelopen vijftien jaar het aantal zelfmoorden vrij stabiel was, rond de 1.500 per jaar.

Ze gaat onderzoeken of andere Europese landen streefcijfers hebben en of die zin hebben. Mogelijk komt de minister na de internationale vergelijking alsnog met een definitief streefcijfer.

Schippers meldt ook dat ze verder gaat met maatregelen die zelfdoding op het spoor kunnen voorkomen. Spoorbeheerder ProRail treft volgens haar maatregelen op ‘risicolocaties’, zoals spooroverwegen nabij psychiatrische instellingen. Daar wordt de spoorbaan afgeschermd. Er komen ook camera’s en borden met een verwijzing naar psychische hulp. De Stichting 113online, waarmee mensen met zelfmoordgedachten via telefoon, e-mail of chat contact kunnen leggen, heeft tot het eind van dit jaar subsidie gekregen.

Joel Voordewind, Kamerlid van de ChristenUnie, vindt de maatregelen van de minister mager. „De minister wacht niet eens haar eigen onderzoek af maar laat na een jaar al weer het streefcijfer los. Dat getuigt niet van een gevoel van urgentie.” Zonde, vindt Voordewind, omdat er meer mensen omkomen door zelfdoding dan in het verkeer.