Nieuwe strenge stresstest voor Europese banken

Er komt een nieuwe stresstest voor Europese banken, waarin liquiditeit en landenrisico scherper worden getoetst. Dat hebben de ministers van Financiën vandaag besloten.

Dezelfde 91 banken die vorig jaar getest werden, zullen opnieuw worden onderzocht. Ditmaal wordt de test strenger. De banken moeten ook kunnen laten zien dat ze bij tegenvallers genoeg geld in kas hebben. Hiermee wordt de kans kleiner dat probleembanken de test doorstaan, zoals twee Ierse probleembanken vorig jaar. De exacte criteria worden in mei verder uitgewerkt.

ECB
De Europese Centrale Bank, die een belangrijke rol speelt bij het ontwerp van de test, verwacht dat meer banken niet door de nieuwe test heen zullen komen. Meer dan de zeven banken vorig jaar.

Ecofin
Minister Jan-Cees de Jager van Financiën gaf ons eerder vandaag “een klein inkijkje” in de vergadering van de Ecofin, de raad Economische en Financiële Zaken.

Economieredacteur Melle Garschagen eerder over de ‘oude’ stresstest, door sommigen ‘relaxtest’ genoemd:

“Het gevolg van de stresstest is dat niemand precies weet hoe groot het besmettingsgevaar bij Europese banken onderling is. Stel dat Spanje schulden moet herstructureren. Het is misschien nog te overzien wat de directe gevolgen zijn voor Nederlandse banken die Spaanse obligaties bezitten. Maar Duitse banken hebben ook belangen in Spanje. En Nederlandse banken zitten niet alleen in Spaanse, maar ook in Duitse banken. En ga zo maar door.”

Uitbreiden noodfonds
Gisteren gingen de EU-ministers van Financiën na hun reguliere vergadering uiteen zonder een beslissing te hebben genomen over de uitbreiding van het noodfonds voor de euro, dat nu 440 miljard euro bedraagt. Om dit fonds de hoogste kredietwaardigheid te geven zijn zoveel extra reserves nodig dat de  werkelijke leencapaciteit van dit fonds slechts rond de 250 miljard euro bedraagt. Minister De Jager zei na afloop bereid te zijn om de Nederlandse  bijdrage van nu bijna 26 miljard euro aan het fonds te verhogen.

    • Marije Willems