Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

‘Nederlandse kennissamenleving op achterstand’

De vandaag gepresenteerde Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 laat een overwegend negatief beeld zien van de vooruitgang van de Nederlandse kennissamenleving. Nederland verliest aan terrein op de gebieden onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemen.

In 2000 stond Nederland nog op de derde plaats op de wereldranglijst. Inmiddels is dat de achtste plaats. Aan de hand van een aantal indicatoren is getoetst of Nederland op koers ligt om de voor 2020 gestelde doelen te behalen, welke zijn vastgelegd in de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2010.

Nederland op koers

 • Private investeringen in het onderwijs zijn hoog.
 • Snelheid waarmee MBO- en HBO-afgestudeerden een baan vinden.
 • Waardering voor ondernemerschap stijgt.
 • Aantal kenniswerkers.

Nederland op achterstand

 • Professionalisering van leraren schiet tekort.
 • Aantal zeer zwakke middelbare scholen stijgt.
 • Veel excellente studenten krijgen nog steeds geen uitdagend programma.
 • Het toch al lage aantal onderzoekers daalt sterk.
 • Innovatiekracht blijft op alle fronten – van technologie tot marketing en organisatie, in de industrie en in de dienstensector – achter bij die van andere landen.
 • Private onderzoeksinvesteringen blijven achter.
 • Nederlandse overheid is geen topinvesteerder in onderwijs en onderzoek.

Per saldo wordt door kabinet-Rutte bezuinigd ten opzichte van het KIA-basispad, zo concludeert de KIA-coalitie. Het Verenigd Koninkrijk bezuinigt ook fors, maar Duitsland intensiveert juist.

KIA-voorzitter Alexander Rinnooy Kan:

“We kunnen het ons niet veroorloven de aansluiting met de mondiale top te verliezen. We zullen de komende jaren meer moeten bereiken met de bestaande middelen. We zullen nog scherpere keuzes moeten maken.”

KIA Foto 2011KIA Foto 2011

De Kennis en Innovatie Foto 2011 is een momentopname van de Nederlandse kennissamenleving en meet in hoeverre Nederland op koers ligt bij de uitvoering van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020.

Aan zeventien cruciale gebieden van de Nederlandse kennissamenleving wordt een kleur toegekend: rood waar Nederland de in de KIA gestelde doelen dreigt te missen, oranje waar extra inzet noodzakelijk is om het doel te halen en groen waar Nederland goed op koers ligt. Dit alles is gebaseerd op zestig metingen op de terreinen onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemen.

‘Nederland in achterhoede met innovatie’
Gisteren bleek uit CBS-onderzoek al dat Nederland zich internationaal in de achterhoede bevindt als het gaat om investeren van bedrijven in innovatie.