Nederland verder achter bij innovatie

Nederland raakt verder achterop met de investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Het innovatief vermogen van Nederland blijft bovendien achter bij de ambitie tot de topvijf van kenniseconomieën te behoren.

Dat blijkt uit twee afzonderlijke studies naar de kracht van de Nederlandse economie die vanmorgen en gisteren zijn gepubliceerd.

Uit de jaarlijkse voortgangsrapportage over de ‘Kennis- en Innovatieagenda 2011-2020’ – een erfenis van het door voormalig premier Jan Peter Balkenende ingestelde Innovatieplatform – blijkt dat „onze innovatiekracht op alle fronten [...] achterblijft bij die van andere landen”.

Tegelijkertijd glijdt het Nederlandse bedrijfsleven internationaal snel af als het gaat om investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het Nederlandse bedrijfsleven een uitzondering met de dalende investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Nederland bungelt relatief al onderaan als het gaat om zulke investeringen.

Met 5 miljard euro beslaan de uitgaven 0,88 procent van het bruto binnenlands product in 2009, terwijl het Europees gemiddelde op 1,25 procent ligt.

„De innovatie laat nog veel te wensen over”, zegt Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van het bestuur van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA). Hij signaleert dat andere landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Finland, ondanks de economische crisis meer geld besteden aan onderzoek en ontwikkeling. „Dat voorbeeld zouden we moeten volgen om de aansluiting niet te missen”, aldus Rinnooy Kan.

Minister Verhagen van Innovatie (CDA) wijst in een reactie op de CBS-cijfers vooral op de lichtpuntjes in de studie: er is meer ondernemerschap in Nederland. Hij belooft binnenkort in een brief aan de Tweede Kamer „een vernieuwd bedrijfslevenbeleid” te presenteren.

Het kabinet-Rutte streeft ernaar te behoren tot de topvijf van kenniseconomieën. Het kabinet maakt hiervoor geen extra geld voor vrij, het wil creatief en slim omgaan met bestaande middelen. Volgens het KIA vergt dat 2 miljard euro extra per jaar.

De Europese Commissie vindt dat lidstaten 3 procent van hun nationaal inkomen moeten besteden aan onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Als Europa op dezelfde weg doorgaat, is een geleidelijke neergang volgens de Europese Commissie onvermijdelijk en zal het continent een tweederangswerelddeel worden.

Commentaar: Twee