Explosieve investeringen

Vandaag wordt in de Eerste Kamer de Nederlandse ratificatie van het internationale Clustermunitieverdrag besproken. Dit biedt de leden van de Eerste Kamer de kans om de regering nogmaals te verzoeken om net als bijvoorbeeld Luxemburg, België, Frankrijk, Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk maatregelen te nemen tegen investeringen in clustermunitie. Investeringen maken de productie mogelijk, en is dus assistentie in de productie van deze inhumane wapens.

Wil Nederland echt een vuist maken tegen clusterbommen, dan zal zij ook geldstromen naar de productie van deze wapens in het buitenland tegen moeten gaan.

Roos Boer

Programmaleider clustermunitie IKV Pax Christi

    • Roos Boer
    • Programmaleider Clustermunitie Ikv Pax Christi