'Crisissituatie rechtbank door wraking Wilders'

Het gerechtsbestuur heeft te weinig regie gevoerd en was niet voorbereid op de grote mediadruk.

De geslaagde wraking van de strafrechters in de zaak-Wilders heeft voor een ‘crisissituatie’ in de rechtbank Amsterdam gezorgd. Het gerechtsbestuur hield zich zich zowel intern als naar de media geheel stil, waardoor een vacuüm ontstond. Dat moet anders. Dit staat in een evaluatierapport dat de rechtbank liet maken na de mislukte zitting in het proces-Wilders vorig najaar.

In de toekomst moet een gerechtsbestuur zich actiever bemoeien met de gang van zaken, aldus een onderzoekscommissie. Ook de Raad voor de Rechtspraak moet actiever zijn. Er dienen landelijke woordvoerders gereed te staan. Er moet ‘publicitaire tegendruk’ gegeven worden als er onjuist, onkundig of onevenwichtig verslag wordt gedaan. De woordvoerder van de rechtbank heeft intern ook te weinig armslag. Als het gerechtsbestuur ‘terughoudend’ blijft, kan de persvoorlichter daar nu te weinig aan doen.

De president van de Amsterdamse rechtbank, Carla Eradus, zegt de aanbevelingen ‘zo spoedig mogelijk’ uit te voeren.

De commissie noemt de beslissing het proces live uit te zenden ‘pionierswerk’ en gedurfd, maar constateert ook dat er niet goed over is nagedacht. De strafrechters waren niet voorbereid op een publiek oordeel over eventuele politieke vooringenomenheid. Het effect van de mediadruk op de rechters was dat ze ‘zelfs in hun vrije tijd’ geen afstand konden nemen van de zaak. Het aanjaageffect van tv-camera’s op andere media is onderschat. De commissie adviseert rechters hierin te coachen en bij dit soort grote zaken een ‘collegiaal klankbord’ te organiseren. (NRC)