Correcties & Aanvullingen

Snippergroen

In het artikel Snippergroen: plattelandskrakers met luchtfoto’s opgespoord (17 januari, Achterpagina) is de volgende zin weggevallen: „Sinds de zomer van 2010 schiet het Kadaster gemeentes te hulp door actuele luchtfoto’s te projecteren op de kadastrale kaarten die de officiële eigendomsverhoudingen tonen.”

Flossenbürg

In het artikel Spanje wil ook Demjanjuk berechten (15 januari, pagina 6) is de naam van het concentratiekamp Flossenberg in Duitsland verkeerd gespeld. Flossenbürg, gelegen in Beieren, is de juiste spelling. Ook was het kamp geen vernietigingskamp. Niettemin kwam een op de drie gevangenen om door uitputting.