Belgen vrezen Nederlandse orgaantoeristen

In Nederland ben je pas orgaandonor als je dat expliciet hebt aangegeven. In België, daarentegen, ben je donor als je geen bezwaar hebt gemaakt. Is het dan wel eerlijk om de Belgen op te laten draaien voor Nederlandse tekorten?

De balans is verstoord, meldde de Belgische krant De Standaard gisteren. “Jaarlijks krijgen ongeveer twintig Nederlanders een nieuw orgaan in een Vlaams transplantatiecentrum. De omgekeerde beweging doet zich niet voor, want Nederland heeft veel minder organen.”

Niet even solidair

Oud-senator en huisarts Patrik Vankrunkelsven formuleert het wat dwingender. “De harde cijfers tonen dat er Belgen sterven terwijl ze op een wachtlijst staan. In 2009 overkwam dat 18 hartpatiënten.” Professor Johan Vanhaecke van het Leuvense transplantatiecentrum spreekt zelfs van een ‘doodsteek’ voor het systeem.

Met systeem bedoelt hij Eurotransplant, de centrale die voor de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië bijhoudt wie een donor nodig heeft. Dit samenwerkingsverband staat nu ter discussie omdat niet elk land even solidair is.

Volg hier de discussie in De Standaard, luister hier naar een discussie op Radio1 en lees hier de column van Victoria Koblenko. De Trouw-columniste vindt dat alle Eurotransplant-landen eigenlijk hetzelfde donorsysteem moeten hebben.

    • Steven de Jong