Afgewezen asielgezin in afzondering

Afgewezen asielzoekers met kinderen worden in afwachting van uitzetting samengebracht in een apart vertrekcentrum met „sobere” voorzieningen, afgezonderd van andere asielzoekers. Dat heeft minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel, CDA) de Tweede Kamer vandaag geschreven.

Deze maatregel draagt volgens de minister bij aan het „met prioriteit” uitzetten van afgewezen families, een afspraak uit het regeerakkoord.

Leers reageert hiermee ook op een uitspraak van het gerechtshof Den Haag, dat verbood kinderen van afgewezen asielzoekers van hun ouders te scheiden, in een poging de ouders uit te zetten. Daarmee schendt de regering het recht op gezinsleven. Eerder verbood het hof die kinderen op straat te zetten; het noemde dit „inhumaan” en daarmee „onrechtmatig”. Leers gaat tegen die uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad, omdat hij vindt dat het hof „de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdelingen” onvoldoende heeft meegewogen.

Families worden straks in één centrum samengebracht, met als enige voorzieningen „onderdak, eten en dagelijkse verzorging”. Kinderen kunnen wel naar school. „Het centrum is geen gevangenis, maar de bewegingsvrijheid is er beperkt”, schrijft de minister.

Volgens Leers is „intensief faciliteren” van het vertrek van deze mensen uit Nederland makkelijker als ze niet verspreid over opvanglocaties in het land zitten. Hij wil de afgewezen gezinnen ook geld geven om Nederland vrijwillig te verlaten.

De minister is bezig met de voorbereiding van een groot pakket maatregelen uit het regeerakkoord om immigratie en asiel naar Nederland terug te dringen. Gedoogpartner PVV steunt het kabinet in belangrijke mate om die maatregelen uitgevoerd te krijgen. Een deel ervan is volgens deskundigen in strijd met het internationaal (mensen)recht. Om dat deel van de plannen te realiseren, zouden internationale verdragen moeten worden aangepast. Dat is een lastig en langdurig traject.

Intussen lijkt Leers nu al, net als zijn voorgangers overkwam, tegen juridische grenzen op te lopen. Zo heeft een illegaal onlangs met succes het mobiele toezicht van de Koninklijke Marechaussee en de vreemdelingenbewaring aan de Nederlandse grens bestreden.