Train de Afghanen anders in Nederland

De discussie rond het wel of niet zenden van militairen naar Afghanistan hangt voornamelijk op het punt van de veiligheid. Als het zeker zou zijn dat de Nederlandse trainers en militairen er net zo veilig zouden kunnen werken als in Nederland, zou er waarschijnlijk wel een grote meerderheid voor te vinden zijn in de Tweede Kamer.

Daarom zou ik willen voorstellen in plaats van Nederlandse trainers en militairen naar Afghanistan te sturen, een opleidingscentrum in Nederland op te zetten.

De voordelen zijn groot: behalve grotere veiligheid voor het eigen personeel is het vele malen goedkoper, zelfs als Nederland de kosten voor het halen, onderbrengen en terugsturen van de Afghanen voor zijn rekening zou nemen.

De Afghanen kunnen hier bovendien een tijdje meelopen met onze politiemensen om te zien hoe het werk in de praktijk gaat. Ze leren zo veel in een korte tijd, niet alleen de techniek, maar ook over de functie van het politiewerk in een ontwikkelde samenleving, over de voordelen van een samenleving waarin corruptie geen, of een heel kleine rol speelt.

Na terugkomst in Afghanistan zal hun status zijn toegenomen, want ze hebben een opleiding in een westers land gehad. Ze zullen niet snel de politiemacht verlaten, want dat zal hun status niet ten goede komen.

De Afghaanse regering zal zich er ook meer voor inzetten hen in dienst te houden, want ze hebben meer in hen geïnvesteerd.

Nadeel: ze leren niet hoe het geleerde in hun land in praktijk te brengen. Maar ja, hoeveel zouden Nederlandse trainers hen in Afghanistan daarover kunnen bijbrengen?

Aad van Amstel

Guangdong University of Business Studies

Guangzhou, China

    • Aad van Amstel
    • Guangdong University Of Business Studies