Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Nederland internationaal in achterhoede met innovatie

In 2009 kwamen de research and development-uitgaven van Nederlandse bedrijven overeen met 0,88 procent van het bruto binnenlands product, ofwel de totale waarde van in Nederland geproduceerde goederen en diensten. Voor de EU-27 kwam dat aandeel uit op 1,25 procent.

Het verschil in R&D-uitgaven tussen Nederland en de overige EU-landen is de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen. Dit is volgens het CBS deels te verklaren door het toenemende aandeel van de dienstensector in de Nederlandse economie, die wat minder R&D-intensief is dan de industrie.

Volgens sociaal-economisch redacteur Jeroen Wester geven de cijfers reden tot zorg:

“Voor een land dat sterk afhankelijk is van de kenniseconomie zijn deze cijfers zorgwekkend. Als je ziet tussen welke landen we ons begeven. Het is aan bedrijven om te investeren in onderzoek en innovatie, maar de overheid moet voorwaardenscheppend zijn. Momenteel is er geen degelijk en stabiel stimuleringsbeleid. De ingewikkelde subsidieregelingen bereiken de ondernemers nauwelijks.”

“Stel dat het kennis- en onderwijspeil in Nederland omlaag gaat, dan wordt het steeds minder interessant voor bedrijven om hier te investeren of zich hier te vestigen. Dat verander je niet van vandaag op morgen” - Jeroen Wester

Minster Verhagen van Innovatie reageerde vanochtend nog zeer verheugd op een ander CBS-onderzoek, waaruit volgens Verhagen blijkt dat Nederlanders ondernemender zijn dan Amerikanen. Daar mag volgens Wester een kanttekening bij geplaatst worden. “Hij zegt bijvoorbeeld niets over het bovengemiddeld aantal stakende ondernemingen in Nederland. Ook wordt elke ZZP’er meegeteld als zijnde een onderneming. Bij de kwaliteit van de ondernemingen kun je daarom een vraagteken plaatsen.”

(Beeld: CBS)(Beeld: CBS)