Mevrouw Bahrami kreeg gewoon een wettig proces

Het artikel ‘Doodvonnis Bahrami is bangmakerij’ (Opinie, 7 januari) houdt geen rekening met het feit dat mevrouw Bahrami is veroordeeld wegens betrokkenheid bij drugssmokkel (cocaïne uit Nederland aan Iran en opium uit Iran aan Nederland). Zij was lid van een internationale drugssmokkelorganisatie.

Als doorgangsroute voor narcotica heeft de islamitische republiek van Iran zwaar geleden onder drugshandel en andere georganiseerde misdaad. In de strijd tegen zwaarbewapende drugshandelaren zijn zware menselijke en materiële verliezen geleden. Meer dan 3400 militairen en politiemensen zijn als martelaren geofferd in deze strijd.

Het vonnis tegen mevrouw Bahrami is niet finaal en moet nog worden goedgekeurd door de minister van Justitie van Iran.

Mevrouw Bahrami heeft een wettig proces gekregen en heeft van al haar rechten gebruik kunnen maken, waaronder het recht om bezoek van haar familie te ontvangen en het recht op toegang tot een door haar uitgekozen advocaat.

Er zijn ook andere beschuldigingen tegen mevrouw Bahrami waar nog een proces over gaande is volgens de relevante wetten en regels van de islamitische republiek Iran.

Het rechtssysteem van Iran erkent geen dubbele nationaliteit en daarom heeft Bahrami’s andere nationaliteit geen invloed op haar rechtszaken in Iran. Ze geniet alle rechten net als andere Iraanse burgers en valt onder alle Iraanse procedurele en inhoudelijke wetten.

Meer dan 30.000 Iraniërs wonen in Nederland. We zijn trots op alle Iraniërs die hoogopgeleid zijn op uiteenlopende gebieden en toegewijd zijn aan de glorie van Iran. Duizenden Iraniërs die elders wonen, brengen jaarlijks met grote gemoedsrust bezoeken aan Iran.

Perssectie van de Iraanse ambassade

Den Haag