Grimmig en gastvrij

Theater Noord door Monk. Gezien: 15/1 Rozentheater, Amsterdam. Tournee t/m 24/4. Inl: www.soybomb.nl ***

Dierenhuiden hangen aan de wand en bedekken een reusachtige bank. De Peer Gynt-suite van Grieg voert de toeschouwer mee naar Finland. Het huis wordt bewoond door een volkomen fout echtpaar en de vader van de vrouw. Zij verdient een vermogen in aandelenzwendel, hij zit in de beveiliging en de oude man herinnert zich de mooiste tijd van zijn leven bij de SS. Een Nederlandse schrijver zoekt hier een veilig heenkomen vanwege doodsbedreigingen in het vaderland. Zijn roman Gadget heeft de hoofdstedelijke kunstwereld in de flank getroffen.

Theatergroep Monk brengt met Noord, geschreven door Rutger Kroon en Joachim Robbrecht, een cynische voorstelling die de grote inspiratiebron Louis Ferdinand Celine alle eer aandoet. Hoe charmant en gastvrij de sfeer ook is, steeds grimmiger worden de onderlinge verhoudingen. Dik Boutkan, gehuld in Fins wol, zwijgt een uur lang en houdt dan opeens een indrukwekkende monoloog over de zegeningen van de SS. Eva Duijvestein acteert briljant het type van zichzelf vervulde vrouw met vileine glimlach. Anna Schoen is de sexy flirt van de gevluchte schrijver. Rutger Kroon als verwaande, wufte auteur treft zijn personage scherp.

Soms is de voorstelling iets te trekkerig en lijdt het spel aan overdaad, alsof de auteurs en spelers geen weerstand kunnen bieden aan de verleidingen van lekker fout zijn, toch is het geheel intrigerend en spannend.

    • Kester Freriks