'Een leuke brief van Reve al voor 500 euro'

De handschriften en manuscripten van Gerard Reven worden geveild. Zijn partner, Joop Schafthuizen gunt de liefhebber zijn eigen stukje Reve.

Joop Schafthuizen is stellig: het is goed dat met de veiling van de manuscripten en handschriften van Gerard Reve liefhebbers in staat worden gesteld iets van de auteur te bemachtigen. De partner en zaakwaarnemer van de in 2006 overleden schrijver zegt: „Ik ben zelf verzamelaar van oude kunst en ben blij dat ik een paar etsen van Rembrandt bezit. Versnippering? Ach, het hele leven is versnipperd. Als het goed gaat is het confetti en als het slecht gaat zijn het snippers.”

Schafthuizen gaat zelf meebieden in de veiling van de duizenden pagina’s, die naar verwachting dit najaar begint en in drie opeenvolgende jaren zal plaatshebben. „Ik ga meedoen met een paar nummers die mij lief zijn.” Hij gaat niet alles aanbieden. „De eerste gedichten die ik van hem kreeg en de brieven die hij mij schreef, wil ik overhouden als herinnering aan mijn partnerschap met Reve.” Ook gaat Schafthuizen uit de niet verzonden brieven die exemplaren selecteren die grievend kunnen zijn voor de geadresseerde.

De directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag, Aad Meinderts, vindt het wel „heel vervelend als deze interessante verzameling” uiteenvalt. „Het Letterkundig Museum is juist opgericht als centrale letterkundige verzameling, waar onderzoekers auteurs kunnen bestuderen, ook in samenhang met andere auteurs. Anderzijds, wij hebben al veel van Reve: honderden brieven en 354 handschriften, waaronder het manuscript van De Avonden.” Hij gaat contact opnemen met Schafthuizen en dan bepalen hoe het museum gaat handelen.

Het jaarlijkse aankoopbudget van het Letterkundig Museum is 41.000 euro. Het museum verwierf halverwege de jaren negentig De Avonden voor 160.000 gulden.

Het veilinghuis waar de verkoop van Reves manuscripten en handschriften plaatsheeft, Bubb Kuyper in Haarlem, verkocht al eerder De Avonden en brieven van Reve. „Enerzijds is het voor onderzoek prettig als een archief van een schrijver in zijn geheel behouden blijft, anderzijds moet je het aan de schrijver of de erfgenamen overlaten”, zegt directeur Jeffrey Bosch. „Het is meer een ideële vraag dan een regel.”

Wat de veiling moet opbrengen, is volgens hem nog onmogelijk te zeggen. Het vorig jaar in eerste instantie onverkocht gebleven manuscript van Ik Jan Cremer ziet hij niet als slechte voorbode. „Dat was veel te hoog getaxeerd.”

Volgens Bosch kan „een leuke brief van Reve zo 500 euro opbrengen, een minder leuke zo’n 100 euro”.

Begin december werd bekend dat de publicatie van het derde deel van de biografie van Reve, Kroniek van een schuldig leven, voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Joop Schafthuizen stemde niet in met het gebruik van citaten uit ongepubliceerd werk van de schrijver. De biografie van de hand van Nop Maas moet het juist hebben van citaten.

Schafthuizen zei toen tegen deze krant dat hij het niet eens is met „de manier” waarop de biografie is geschreven. Het gaat erom, zei hij, dat geen gebruik kan worden gemaakt van ongepubliceerde gedeeltes van brieven, gedichten en proza, zonder dat hij als erfgenaam toestemming geeft. Nu benadrukt hij: „Dat blijft ook na veiling gelden. Het auteursrecht blijft liggen bij de auteursrechthebbende. Dat zal ik in het voorwoord van de veilingscatalogus ook duidelijk vermelden.”

Volgens Schafthuizen heeft de veiling niets te maken met de biografie van Maas. Nop Maas noch zijn uitgever Wouter van Oorschot was vanmorgen bereikbaar.

    • Birgit Donker