Boeken van Paulo Coelho verboden in Iran

Het zou te maken kunnen hebben met de uitgever van de Braziliaanse auteur, die deelnam aan een demonstratie tegen de overheid.

Om zijn argumenten kracht bij te zetten plaatste Coelho op zijn blog een bericht van zijn Iraanse uitgever, die hem laat weten dat zijn boeken niet in de smaak vallen van de Iraanse autoriteiten. Hij dringt erop aan dat de Braziliaanse overheid tussenbeide komt om de censuur ongedaan te maken. „Ik hoop van harte dat dit misverstand deze week uit de weg wordt geruimd. En ik reken erop dat de Braziliaanse overheid mijn boeken steunt en de waarden verdedigt die we allemaal omarmen”, zo schrijft hij.

Coelho’s uitgever Arash Hejazi was te zien op beelden tijdens anti-overheidsprotesten in Iran in 2009, waarbij hij het leven probeerde te redden van de studente Neda Agha-Soltan. Na haar dood vervulde zij een symboolrol in de protesten na de omstreden verkiezingen. Coelho kent de reden niet van het verbod op zijn boeken, maar zegt wel dat hij Hejazi heeft gesteund op sociale netwerken als Facebook. Als de ban aanhoudt, gaat hij zijn in het Iraans vertaalde boeken vrij beschikbaar maken op het internet. (NRC)

Bekijk het blog op paulocoelhoblog.com