Wanneer steden de wereld besturen

De foto die Apollo 17 nam van de aarde inspireerde tot de nieuwe wereldorde-theorie van What Matters.

“In een wereld die steeds meer onbestuurbaar lijkt, zijn steden, en niet de staten, de eilanden van het bestuur waarop de toekomstige wereldorde zal worden gebouwd.”

Zo, niet direct een conversation starter, meer iets om op een kleurloze zondag wat langer over na te denken. Op de blog What Matters denken researchers, professoren, journalisten en beleidsmakers hardop over hoe de wereld er op de lange termijn uit zal zien.

In dit zeer uitgebreide artikel wordt de wereldorde van de toekomst geschetst: niet de traditionele grootmachten maar de grote steden van de wereld zullen heersen.

“Steden zijn de echte bouwstenen van de mensheid. Als gevolg van hun economische omvang, bevolkingsdichtheid, politieke dominantie en innovatieve aard. Ze hebben vrijwel oneindig meer betekenis voor de meeste mensen in de wereld dan de vaak onzichtbare nationale grenzen.”