Weg met de regenten, lang leve Trix

‘Lakeien kunnen grote schade toebrengen aan een monarch. Als lakeien zich beledigd en bedreigd voelen, dan denken ze dat ook de monarch beledigd en bedreigd is. Zij lijken op dat beertje dat ter bescherming van zijn baasje een zware steen naar een mug gooide. Maar dat mugje zat op het hoofd van zijn baasje”, aldus een Perzische prins.

Toen Jack Spijkerman een paar jaar geleden grapjes uithaalde met de koningin, was CDA’er Piet Hein Donner boos. Later liet de majesteit lekken dat zij het best grappig had gevonden. Beatrix, goedlachs gagegeslagen door Lubbers en andere regenten van het CDA, wil op Koninginnedag het hele koningshuis dicht bij de mensen brengen. De koninklijken spelen en springen met het volk om mensen het gevoel te geven dat zij een van hen zijn, maar Lubbers, een gevolmachtigde lakei van de vorstin, is diep verontwaardigd dat ondergetekende, een nederige onderdaan, zijn lieve koningin lekker huiselijk ‘Trix’ noemde.

Was Ruud Lubbers in zijn reactie vorige week op mijn kritische tekst over de kersttoespraak van de koningin echt geraakt vanwege het koosnaampje Trix? Nee, maar ik raakte per ongeluk wel een open zenuw: het christen-democratische establishment, dat over nog maar eenderde van het CDA beschikt.

Eerder heb ik kersttoespraken van de koningin bekritiseerd. Lubbers hoorde ik toen niet. Maar nu gaat het om de regenten van dat eenderde deel van het congres van het CDA. Die hebben korte lontjes. Die regenten zijn boos en giftig omdat ze niet alleen door een meerderheid in de Kamer, maar ook door 68 procent van hun eigen partij worden genegeerd.

Lubbers wilde mij uitleggen wat de koningin had bedoeld, maar dat is niet van belang. Wat zij heeft gezegd, is van belang. En dat heb ik aan een close reading onderworpen.

Volgens Lubbers voel ik mij verwant met de PVV. Lubbers moet niet iets anders in mijn schoenen schuiven dan mijn voeten. Ik verdedig niet de PVV, maar de neutraliteit van een monarch in een democratische rechtsorde. Dat is zijn bestaansrecht. Hij moet angstvallig boven de partijen blijven zweven, anders trekt een partij hem straks de goot van de geschiedenis in.

Meerdere keren heb ik hier de opvattingen van het Kamerlid Wilders bekritiseerd. Hij was soms verontwaardigd over mijn kritiek. Tegelijkertijd verdedig ik de vrijheid van meningsuiting, ook voor Wilders. Tevens ben ik tegen demonisering of het vergelijken van de boodschapper van een slechte boodschap met nazi’s. Daarom benadrukte ik telkens dat wij ons niet op Wilders moeten richten, maar op de problemen die hij ter sprake brengt.

Een paar weken geleden heb ik hier de koningin verdedigd. Ben ik dan een lakei en loyalist? Verscheidene keren heb ik de impopulaire premier Balkenende verdedigd. Was ik toen een CDA-handlanger? Weer in een andere situatie heb ik Balkenende bekritiseerd. Was ik toen een agent van Wouter Bos en Rutte?

Ach, Lubbers kan met dit soort versleten trucjes zijn gelijk niet halen. Ver voordat hij een publiek oordeel over Wilders had gevormd, heb ik geschreven dat een overheid in een liberale rechtsstaat niet kan bepalen wat een religie is. Als liberaal was ik en ben ik altijd van mening geweest dat de Nederlandse staat nooit en te nimmer een theologisch standpunt, zoals dat door Wilders wordt gewenst, kan innemen. Kortom, het is niet de verdienste van Lubbers dat de liberalen in het regeerakkoord de neutraliteit van de staat hebben vastgesteld. Als er iemand bedankt moet worden, dan is dat Rutte, of Verhagen, niet hij.

Premier Rutte, in tegenstelling tot Balkenende, zal daarom nooit beweren dat de islam een fantastische of vreedzame religie is. Lubbers vindt de islam net zo gezellig als een havenbar in Rotterdam, maar het islamitische fundamentalisme moet worden bestreden, aldus de oud-premier. Maar fundamentalisten baseren zich op authentieke islamitische bronnen. Wie de fundamentalisten bestrijdt, bestrijdt ten dele deze bronnen: Mohammed, de Koran, de Hadith, et cetera. Wil meneer Lubbers dat echt gaan bestrijden?

En hoe verstaat Lubbers de andere staatshoofden van tegenwoordig? Ook in hun toespraken leest hij wat hij er zelf graag in ziet. Ter verdediging van zijn zogenoemde ‘collega-worldconnector’, Tariq Ramadan, schreef hij op 21 augustus 2009 een ingezonden brief over de betrekkingen tussen Ramadan en de Iraanse staatsomroep Press TV. Het deel over een toespraak van Khamenei benam mij letterlijk de adem: „Het vrijdaggebed vond ik opvallend en bemoedigend; fouten erkennen, maar ook leven met een politieke en electorale realiteit; de president is nu eenmaal erg populair bij de lagere inkomensgroepen in Iran. Dat er ondertussen veel behoefte is aan debat in Iran, dat ook ruimte geeft aan de reformisten en intellectuelen, is duidelijk.”

Weet Lubbers wie en wat door Khamenei bemoedigd en aangemoedigd werd? De gewelddadige Revolutionaire Garde. Het is alsof Lubbers de Iraanse beulen een schouderklopje geeft. Hij weet heel goed dat Khamenei een massamoordenaar is – maar, oh, wat is hij voorzichtig. Khamenei hield deze toespraak op 19 juni 2009. De meeste internationale media kwalificeerden deze toespraak als ‘a licence to kill’. Omdat hij op die dag aan het volk vroeg om niet meer te protesteren. Anders zou de islamitische staat keihard optreden. Eén dag later werd in Teheran en andere steden van Iran een bloedbad aangericht. Neda, het symbool van de Groene Beweging, kwam op 20 juni om het leven. Wat zei Khamenei precies? Amerika, Israël en Groot-Brittannië hebben de demonstraties gepland en de oppositie bestaat uit de spionnen van het Westen. Tevens stelde hij Mousavi verantwoordelijk voor de mensen die door zijn eigen veiligheidsdiensten zouden worden gedood. Ja, beste lezer, dit vond Ruud Lubbers, onze staatsman, zeer bemoedigend.

Zo leest onze Ruud de toespraken van tirannieke staatshoofden. Hij ondertekende zijn brief met ‘wereldconnector’. Een nogal infantiele term. Wie brengt hij met wie in connectie? Ach, het doet eigenlijk niet ter zake. Een monarch die regenten als lakeien heeft, heeft een groter probleem dan een monarch die een dozijn kritische geesten moet verdragen.

    • Afshin Ellian