Weer zien 2

Wetenschapsbijlage 08-01-11

Gislin Dagnelie reageert op het artikel ‘Weer zien’. Ik ben me er zeker van bewust dat er inmiddels flink wat patiënten zijn die met zulke netvliesimplantaten een verbetering van de kwaliteit van leven ervaren hebben. Dat neemt niet weg dat ik kritische kanttekeningen heb bij de netvliesimplantaten. Waar het in deze discussie om draait is wat zo’n netvliesimplantaat uiteindelijk zal kunnen bieden. Ik ben blij dat de heer Dagnelie het met mij eens is dat netvliesimplantaten ons geen kleur, diepte, en beweging maar vooral geen detail zullen laten zien. Dat is precies wat ik heb aangegeven in het artikel ‘Weer zien’. Deze implantaten zullen het vermogen tot lichtdetectie kunnen herstellen, maar of we van werkelijk zien kunnen spreken, is maar zeer de vraag. Ik ben van mening dat we, als onderzoekers, uiterst voorzichtig moeten zijn met hooggespannen beloften te doen, zeker aan kwetsbare patiëntengroepen.

Maarten Kamermans

Universiteit van Amsterdam