Jarenlang onveilige situaties bij Chemie-Pack

De gemeente Moerdijk heeft jarenlang onveilige situaties bij Chemie-Pack aangetroffen. Vorig jaar nog toonde een inspectie aan dat bij het verpakkingsbedrijf een gedegen veiligheidsstructuur ontbrak. Dat schrijft redacteur Arjen Schreuder vandaag in NRC Handelsblad. Hij had inzage in het dossier van de gemeente Moerdijk over Chemie-Pack.

Inspecteurs van gemeente en brandweer signaleren in hun rapport van 19 april een “reactieve houding” bij het bedrijf, dat begin januari afbrandde. Pas na inspecties en controles maakte het tekortkomingen ongedaan. Van een bedrijf dat werkt met zeer gevaarlijke stoffen „mag echter verwacht worden dat een meer pro-actieve houding wordt aangenomen”, schrijven de rapporteurs.

Moerdijk legde het bedrijf verschillende keren dwangsommen op. Dat had verschillende redenen:

  • Maatregelen om daken van bedrijfshallen langer brandwerend te maken bleven uit.
  • Gecertificeerde installaties voor brandbestrijding bleven lang ontbreken.
  • Bij een controle in 2006 werden veel overtredingen geconstateerd.
  • Chemie-Pack meldde veel incidenten niet, zoals een smeulende brand in 2005 bij het aanbrengen van krimpfolie.
  • In 2005 kwam door een bedieningsfout dertig liter trichloorpropaan vrij.

Conclusie van de rapportages is dat zich bij Chemie-Pack regelmatig “onveilige handelingen en gevaarlijke situaties” voordeden. Tussen 2002 en 2005 waren dat er ongeveer vijftien per jaar. Desondanks kreeg het bedrijf vorig jaar een nieuwe milieuvergunning.

Chemie-Pack kwam al eerder in opspraak. Zo stelde het OM het bedrijf al in staat van beschuldiging en zei hoogleraar Reijnders dat het verpakkingsbedrijf gesloten had moeten worden.

Lees meer in de digitale editie in het achtergrondverhaal ‘Bij Chemie-Pack was het iedere keer weer niet in orde’.

    • Pim van den Dool