Gemeente trof jaren onveilige situaties bij Chemie-Pack aan

Bij het verpakkingsbedrijf Chemie-Pack in Moerdijk dat vorige week afbrandde, ontbrak een gedegen veiligheidscultuur. Dat was al jaren het geval en werd vorig jaar tijdens een inspectie nog eens bevestigd. Niettemin kreeg het bedrijf enkele maanden later een nieuwe milieuvergunning. Dat blijkt uit het dossier van de gemeente Moerdijk over Chemie-Pack.

Inspecteurs van gemeente en brandweer signaleren, in hun rapport van 19 april 2010, een „reactieve houding” bij het bedrijf. Pas na inspecties en controles maakte het tekortkomingen ongedaan. Van een bedrijf dat werkt met zeer gevaarlijke stoffen „mag echter verwacht worden dat een meer pro-actieve houding wordt aangenomen”, schrijven de rapporteurs.

Moerdijk legde het bedrijf verschillende keren dwangsommen op. Dat gebeurde onder meer omdat maatregelen uitbleven om daken van bedrijfshallen langer brandwerend te maken en omdat gecertificeerde installaties voor brandbestrijding lang bleven ontbreken. Er werd een dwangsom opgelegd nadat bij een controle in 2006 veel overtredingen waren geconstateerd. Verder is het bedrijf op de vingers getikt omdat het incidenten niet meldde. Dat gold voor een smeulende brand in 2005 bij het aanbrengen van krimpfolie. In hetzelfde jaar kwam door een bedieningsfout dertig liter trichloorpropaan vrij. Bij Chemie-Pack deden zich regelmatig „onveilige handelingen & gevaarlijke situaties” voor. Van 2002-2005 waren dat er ongeveer vijftien per jaar, rapporteerde de directie.

Moerdijks burgemeester Wim Denie stapt over ruim twee weken op. De nazorg van de brand vereist meer mentale en lichamelijke inzet dan hij kan opbrengen.

Iedere keer was het weer mis: pagina 5

    • Arjen Schreuder